matakuliah ini membahas tentang asal mula kehidupan